MACS® e интегрирана бизнес информационна система

MACS® е интегриран софтуер за фирмено управление от клас ERP (Enterprise Resource Planning), предоставяща в реално време информация за всички аспекти от дейността – доставки, продажби, материално стопанство, счетоводство, производство, себестойност, поддръжка и ремонти, транспорт и механизация. Системата дава единна картина на процесите във фирмата, с което улеснява оперативното управление и контрола. 

Интегрираната софтуерната системата MACS® е разработвана и развивана от екипа ни в продължение на повече от 18 години. MACS® отговаря изцяло на изискванията на българския бизнес. Това дава силно конкурентно предимство на нашите клиенти.

Информация в реално време

Детайлната информация, която MACS® предоставя, се обобщава в управленски справки, подпомагащи вземането на решения. Мениджърите могат да разчитат, че тези решения ще са винаги правилни и навременни, тъй като данните се получават в реално време чрез мощни аналитични средства.

Максимална автоматизация

Основната идея, залегнала в MACS® е, че всички процеси трябва да са максимално автоматизирани. С това се спестяват трудоемките задачи на служителите и те могат да се концентрират върху постоянно оптимизиране и усъвършенстване на организацията на работата си.

Лекота на работа

Системата е интуитивно организирана, което прави бързо възприемането й от потребителите. Информацията се обработва съобразно конкретните изисквания и всеки потребител работи с точно тези данни, които са му необходими. От една страна това улеснява мениджмънта при намирането на нужната информация, а от друга – повишава скоростта на работа на служителите и съответно – производителността им.

Сигурност

Наред с високата производителност, друго функционално предимство на MACS® е неговата сигурност. Данните на клиента са базирани на световно утвърдената системата за управление на бази от данни Cache. Те се поддържат и обслужват по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до тях. Информацията не се разрушава и не се изгубва, дори при технически аварии или грешки на потребителите.

Мобилност

Възможностите на системата MACS® включват и интеграция с мобилни устройства, използващи операционна система WindowsMobile или Android. По този начин, мениджъри и служители (ExVan търговци, търговски пътници и др.) могат да работят със системата извън границите на офиса, града или страната.

MACS® се състои от следните модули

Новини