Български иновативен софтуер впечатлява Париж и Хановер

Виж всички новини

Български иновативен софтуер впечатлява Париж и Хановер

 

„Проинтегра”, дъщерната фирма на „МикроАкаунт” ЕООД, взе участие в провелите се през месец март изложения за информационни технологии във Франция и Германия. На собствени щандове фирмата демонстрира иновативния си софтуерен продукт за интегриране и автоматизиране на приложения – СИНТРАЛИНК.

На провелото се от 01-05.03.2011 г. изложение CeBIT в град Хановер, Германия – най-голямото изложение за информационни технологии в света – посетителите бяха впечатлени най-вече от демонстрираната на живо интеграция между счетоводен софтуер и корпоративен уебсайт. Александър Лиманов, ръководител на отдел „Програмиране“, демонстрира как автоматично се извличат данни от счетоводния софтуер (наименование на артикул, количество, цена и т.н.) и се публикуват на избран уебсайт. Александър настрои софтуера да „следи“ действията на потребителите, така че всеки път, когато даден посетител въвеждаше или променяше данните в счетоводния софтуер, СИНТРАЛИНК автоматично ги обновяваше и на уебстраницата в реално време. Целият процес на интеграция между счетоводния софтуер и избрания уебсайт  отне около 20 минути, без да е необходимо никакво специално програмиране, което прави СИНТРАЛИНК подходящ за малки и средни фирми.

На провелите се по време на изложението срещи с утвърдени доставчици на интеграционни софтуерни системи (BPM/BPA, SOA, ESB и EAI), бяха демонстрирани възможностите на СИНТРАЛИНК за интеграция на затворени системи (closed systems) чрез добавяне на уеб услуги (web services) без допълнително програмиране. По този начин беше показано как компаниите могат да преминат към архитектура, ориентирана към услуги (SOA), което прави СИНТРАЛИНК подходящ както за големи корпорации, така и за малки и средни фирми.

На шестото поредно изложение Solutions Intranet et Travail Collaboratif, проведено в Париж в периода от 8 до 10 март 2011 г., френските бизнесмени бяха заинтригувани от възможностите, които дава СИНТРАЛИНК на потребители-неспециалисти автоматизирано да „захранват” корпоративни интернет сайтове с информация от различни софтуерни приложения. По време на демонстрациите те разбраха, как посредством СИНТРАЛИНК могат да извличат информация от вътрешни или външни системи. Някои от тях дори се поинтересуваха от възможностите да направят тези системи достъпни чрез интранет портали, композитни сайтове или корпоративни социални мрежи.

„Споделям мнението на експертите в областта на композитните сайтове, че бизнес потребителите все още са далеч от създаването на собствени приложения от този тип“, каза Цветомир Несторов, Икономически мениджър на Проинтегра.  „Те обаче могат да обогатят съдържанието и функционалността на самите системи, в което именно се състои разликата между един процъфтяващ и един беден на съдържание и участници корпоративен портал.“

В статия, публикувана в сп. Businessweek, авторът Стивън Бейкър дава „… евтин съвет за мениджърите, които се чудят как да се възползват от силата на социалните мрежи на работното място: Не губете нито лев. Точно така. Не наемайте  консултанти или технически отдел. И каквото и да правите, избягвайте софтуерни архитекти.”

Освен намаляване на разходите, това мнение предполага, че когато бизнес потребителите имат правилния инструмент, те могат да разрешават своите бизнес проблеми сами, без помощта на техническите им отдели.

Повече за СИНТРАЛИНК
СИНТРАЛИНК е предназначен да посрещне потребностите от софтуерна интеграция на различни по размер организации, а именно – лесно, бързо и на ниска цена изграждане на връзки между използваните системи. Интеграционният софтуер е предназначен за крайни потребители-неспециалисти. Той се базира на интеграция на ниво потребителски интерфейс, т.е. това, което потребителят вижда на екрана, с което е запознат и работи. Софтуерът функционира като извлича информация от потребителския интерфейс на даден софтуерен продукт, обработва я съгласно настройки на потребителя и я въвежда в потребителския интерфейс на друг продукт. Уникалността му се състои в това, че той е лесен и бърз за настройка и промяна, при него няма значение как функционират отделните софтуерни продукти, кой е техният производител и има ли съвместимост между технологиите им. С него могат да се оптимизират бизнес процесите в организациите като се обвържат до преди това разпокъсани дейности, както и да се автоматизират извършваните операции. Той позволява на малките и средни предприятия да се ползват от технологични предимства, каквито досега само големите компании ползваха, а именно архитектура, ориентирана към услуги (SOA), изграждане на композитни приложения и сайтове и т.н.

СИНТРАЛИНК е разработен от „Проинтегра” ЕООД, дъщерната компания на „МикроАкаунт” ЕООД. „Проинтегра” ЕООД е основана на 27.12.2007 г. с цел разработване на иновативен софтуерен продукт по програмата „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”. Разработването на продукта и първоначалната маркетингова дейност са съфинансирани от Оперативна програма „Конкурентно способност“ и ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.