Измененията в ЗДДС в сила от 01.04.2011 г

Виж всички новини

Измененията в ЗДДС в сила от 01.04.2011 г

 

Уважаеми клиенти,

 

Изготвена е нова актуализация на интегрирана система MACS, модули склад и счетоводство. Аткуализацията е във връзка с измененията в ЗДДС в сила от 01.04.2011 г., засягащи основно фирмите, упражняващи туристическа дейност.

 

Ако желаете да бъдете актуализирани, можете да изпратите заявка на имейл адрес test@m-a.bg или на телефон 052/60 15 18. Актуализацията е безплатна за всички клиенти със сключен договор за абонамент, както и за клиентите без абонамент заплатили предварително пакета  актуализации  ‘ДДС 2011г.’

Кликнете тук за повече информация за промените.