МикроАкаунт партньор в европроект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Виж всички новини

МикроАкаунт партньор в европроект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

22.10.2010

МикроАкаунт участва като партньор на Технически университет – Варна в реализацията на проект финансиран от Европейския социален фонд чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

В рамките на проекта, от месец февруари до месец октомври 2010 г., заедно със стажантската програма организирана съвместно с ИКТ Клъстер Варна, МикроАкаунт предостави възможност за стаж на общо 23 студенти от специалност “Компютърни системи и технологии”. Като резултат, 7 от тях намериха своето постоянно място сред екипа ни.

На студентите бе предоставена възможност да работят по текущите ни проекти:

  1. Разработка на интеграционен софтуер;
  2. Разработване на скриптове за автоматизация на тестването;
  3. Разработка на нови модули към софтуер за мобилни устройства;
  4. Разработване на уеб интерфейс;
  5. Разработка на софтуер за финансов одит;
  6. Интеграция с портали за електронна търговия;
  7. Интеграция с хардуерни устройства;
  8. Допълнителни разработки по софтуер с отворен код.

Работейки в реална работна среда, „рамо до рамо” със специалисти „Анализ и проектиране на софтуер” и програмисти, студентите имаха възможност, както да приложат в практиката наученото от университета, така и да обогатят знанията си в областта в на информационните технологии.