Нов Модул – Митнически Склад

Виж всички новини

Митнически склад за проследяване на стоки и обезпечение при митническо и временно складиране

Представяме Ви нов софтуерен модул „Митница“ към програмен продукт MACS®, отговарящ на изисквания на Регламент ЕС 2015/2446 и  Регламент (ЕС) 952/2013 – Митнически кодекс за ЕС, определящи правната рамка и изискванията относно режим Митническо складиране на съюзни и несъюзни стоки

Според регламентите за съответните митническите и временни складове следва да се определят суми – обезпечения (поръчителство или депозит) в Агенция Митници, които да се използва като гаранция за изплащането на всички потенциални задължения към митницата (държавни вземания при внос – мито, акциз, ДДС), за да бъде освободена стоката, която е под митнически контрол.

Модул „Митница“ на софтуерна система MACS® обхваща процесите по:

1) Операциите по складиранена стоки във временен или митнически склад.

2) Операциите по експедицияна стоки във временен или митнически склад.

3) Операциите по преместване на стоки в рамките на временен или митнически склад.

4) Проследяване обезпечаването на дължимите държавни вземания при внос – заемане и освобождаване на средства при всяка операция от определен референтен размер за всеки склад.

5) Актуални наличности по складове, вложители, видове стоки;

6) Справки към Агенция Митници за движението на стоки през съответния отчетен период в митническите и временните складове,

7) Справки към Агенция Митници за актуалните суми на предоставените обезпечения за стоките под митнически контрол (заети и свободни средства).

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ – ТУК