Промени в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2014 г.

Виж всички новини

Промени в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2014 г.

 

Уважаеми клиенти,

От 01.1.2014г. влизат в сила някои съществени промени в ЗДДС и ППЗДДС. Това са:

– Въвеждане на специален режим за касова отчетност на ДДС;

– Въвеждане на механизъм за обратно начисляване за доставки със зърнени и технически култури;

– Други промени, свързани с дерегистрация по ДДС, бартер и др.

Очаквайте повече подробности и актуализация на програмни продукт до края на месец януари 2014 г.