Промени в ППЗДДС от 01.02.2011г.

Виж всички новини

Промени в ППЗДДС от 01.02.2011г.

 

Уважаеми клиенти,

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС са обнародвани в  „Държавен вестник“(бр.10 от 1 Февруари 2011г.) и касаят:

  1. Дневник за продажби;
  2. Промени при формиране и валидиране на СД по ЗДДС;
  3. Промяна на VIES декларация.

Във връзка с тези промени, МикроАкаунт ЕООД ще започне разпространение на актуализирана версия на MACS от 08.02.2011г. (вторник), която ще бъде достъпна за изтегляне от интернет страницата ни: www.m-a.bg

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г.)