Публикация за МАКС Агро в Агровестник

Виж всички новини

Публикация за МАКС Агро в Агровестник

 

МАКС АГРО – ЦЯЛОСТНА СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

МАКС Агро е интегрирана бизнес информационна система за управление на бизнеса от клас ERP. Софтуерната система е създадена да отговаря изцяло на специфичните нужди на българския агробизнес.

Какво означава ERP система?

ERP (Enterprise Resource Planning) системата e интегрирана компютърно базирана система, която се използва за управление на ресурси на фирмата. Основната й цел е да осигури поток на информация между отделните бизнес функции в рамките на организацията и да управлява информационния поток с външни партньори и клиенти. Изградена като централизирана база данни, ERP системата консолидира всички бизнес процеси в една цялостна информационна система.

Накратко за МАКС Агро

МАКС Агро, като една съвременна софтуерна система за управление, е създадена на модулен принцип. Всеки един от модулите може да функционира самостоятелно или като част от цялостната система. Системата може да бъде изградена поетапно, като постепенно се обхванат всички дейности или още в началото да се обхване цялата дейност на фирмата.

Велислав Белев, „Маркетинг мениджър”, МикроАкаунт ЕООД: Осъзнавайки нуждите на съвременния агробизнес, ние разработихме софтуерна система, която да обедини информацията от различните дейности. Чрез информация в реално време, МАКС Агро дава възможност на мениджърите да упражняват контрол върху стопанската дейност на фирмата и постигнат повишаване на ефективността.

Кои дейности в земеделието обхваща МАКС Агро?

 • Арендни договори

„Агро Офис Про” е професионален софтуер за арендатори. Чрез „Агро Офис Про” се поддържа систематизирана информация за всички арендни и наемни договори; имоти; собственици (бивши и настоящи).

„Агро Офис Про” помага и при изчисляване и изплащане на рента. Правилата за изчисляване на рента могат да бъдат според тип договор, категория и землище, в натура и/или пари. При изплащането на рента се издава разписка и автоматично се формира остатък. Неизплатена рента се пренася в следваща стопанска година, като има и възможност за изплащане на рента от минали години.

Много от земеделските производители срещат трудност при попълване на справки и декларации към ОДЗ и НАП. Често се случват грешки, а те струват скъпо. Чрез „Агро Офис Про”, тези проблеми се решават посредством автоматизирано попълване на Анкетната карта за регистрация на земеделски производител и декларации по чл. 69 и чл. 70 към ОДЗ, както и декларация по чл. 73 към НАП.

 • Механизация и автопарк;

Владимир Николов, „Мениджър продажби”, МикроАкаунт ЕООД: „Агро Флот” е специализиран софтуер за управление на автопарка от земеделска техника. Разработихме този продукта, за да дадем възможност на земеделските фирми да следят съвсем точно, както извършената работа, така и направените разходи от техните машини. Сред възможностите на софтуера са връзка и управление на собствена бензиностанция и синхронизация с информацията от GPS системите, както и автоматизирано изготвяне на Дневен акт и Пътен лист. По този начин земеделските фирми имат възможност да оптимизират работата на техния автопарк и да предотвратят злоупотреби.

 • Доставки и складиране на готовата продукция

МАКС Агро помага за ефективното управление на складовите наличности, в това число семената, торове, препарати за растителна защита и др. Системата дава възможност за извеждане на справки за наличности по складове, отчети по доставчици; генериране на поръчки към доставчици, извършване на инвентаризации и издаване на Инвентаризационни протоколи.
Обхваща се процеса по заприходяване и продажба на готовата продукция. Процеса може да бъде максимално автоматизиран чрез връзка на МАКС Агро към електронна везна. Например, когато се прибира от полето готовата продукция, идващите пълни камиони се измерват на електронна везна, разтоварват се в съответния склад, на излизане се измерват празни и се издава Кантарна бележка. Системата отчита разликата пълен/празен и автоматизирано се заприхождава продукцията към склада, като към складовия модул се генерират съответните записи, които единствено трябва да бъдат прегледани и потвърдени. По този начин се пести време и се избягва възможността от грешка.

 • Финанси и счетоводство;

Финансово-счетоводният модул е сърцето на МАКС Агро. Посредством счетоводния модул и връзката му към модула за производство, земеделските фирми имат възможност да изведат себестойност на продукцията на база преки разходи (семена, торове, препарати за растителна защита, гориво и др.), а в последствие да разпределят общите разходи (напр. за администрация, електричество, вода и т.н.) за да получат пълна себестойност.

 • Цялостен мениджмънт на фирмената дейност

МАКС Агро интегрира оперативните данни от цялата стопанска дейност като ги систематизира и обобщава. Следи се състоянието и тенденциите в стратегическите процеси на фирмата. Данните се представят в табличен и графичен вид. Справките дават информация в реално време, например:

 1. Продажби (приходи);
 2. Разходи;
 3. Вземания и задължения;
 4. Печалба;
 5. Парични потоци (входящи и изходящи плащания);
 6. Наличности;
 7. Доставки;
 8. Себестойност;
 9. Продукция.

Ползите от МАКС Агро

Велислав Белев, маркетинговия мениджър на компанията, обобщава: „През последните 12 месеца се срещнахме с наистина много земеделци от по-големите земеделски райони в страната – Пловдив, Монтана, Видин, Велико Търново, Плевен, Добрич, Ловеч и др. На всички тези срещи разисквахме трудностите, пред които се изправят производители в своята работа – разпокъсаността на земята, трудното контролиране на разходите за гориво, себестойността на продукцията и т.н. Именно решаването на тези проблеми беше в основата на изграждането на МАКС Агро през последните няколко години. Сега, аз съм щастлив от факта, че все по-често получаваме отзиви от нашите клиенти за положителния принос на системата в преодоляването на тези предизвикателства. Именно това ни мотивира, за да продължаваме разширяването на МАКС Агро и през 2011г.

Накратко за фирмата разработчик на МАКС Агро: МикроАкаунт ЕООД е основана в гр. Варна през 1992 г. Основна дейност на фирмата е изграждане на бизнес информационни системи, максимално отговарящи на нуждите на клиента. Фирмата притежава сертификат за качество ISO 9001:2008. Екипът на фирмата включва специалисти с над 10 години опит и познания в разработването и внедряване на софтуер за управление на бизнеса. Всички специалисти преминават периодично през специални програми за обучение. МикроАкаунт ЕООД членува в Асоциацията за бизнес консултантски и информационни услуги (БАИСА) и Клъстера за информационни и комуникационни технологии ИКТ Клъстер Варна”.

Повече за МАКС Агро можете да прочетете на интернет адрес www.agro.m-a.bg

За контакт с МикроАкаунт ЕООД: гр. Варна, ул. Тодор Пенев 2, тел.: 052 / 60 15 18.

 

Източник: „Агровестник“, бр. 11, година XIX, 18.03.2011

Кликнете тук, за да видите оригиналната статия.