Публикация за „МикроАкаунт“ в „Агровестник“

Виж всички новини

Публикация за „МикроАкаунт“ в „Агровестник“

„АГРО ОФИС“ – КРАЙ НА ХАОСА С ДОГОВОРИТЕ, С „АГРО ФЛОТ“ ВЪВЕЖДАТЕ РЕД В АВТОПАРКА

*Специализираните софтуери се предлагат от специалистите на „МикроАкаунт“ ЕООД – Варна.

Велислав Белев, маркетинг мениджър накратко за фирмата:
– Основната дейност на нашата фирма, основана преди 18 години във Варна, е изработка и внедряване на софтуер. Първият ни продукт още тогава беше за автоматизация на счетоводната дейност и то­ва не е случайно,основател на нашата фирма е преподавател във варненския икономически университет, доц. д-р Кольо Несторов. В течение на годините вече разполагаме със софтуер за различните сфери на бизнеса. Напоследък се занимаваме сериозно и в областта на земеделието. Стотици клиенти от цялата страна работят с нашите продукти изключително успешно.
Владимир Николов, мениджър продажби – за предимствата и удобството за работа сьс софтуерните продукти на „МикроАкаунт“:
– Ние се занимаваме с изработка на лицензирани софтуерни продукти и цялостни системи за управление на бизнеса. Вече се специализирахме в изработката на софтуерни системи за управление на агробизнеса.
Първият ни продукт е АгроОфис -софтуер за арендатори, който вероятно мнозина вече познават. Насочен е към боравене с арендните договори. Или нашата идея е да помогнем на производителите при изчисляването на рентата, оформянето на декларации към всички институции, които ги изискват.
В продукта се съхранява информация за ренти, договори, в него се въвеждат имоти, собственици и се задават правила за рента. След като това се направи успешно, програмата автоматично изчислява рентата, изплащането се прави лесно, издава се разписка, само се поставя подпис и печат от ръководителя.
Голям плюс на „АгроОфис“ е автоматичното попълване на справките-декларациите, на анкетната карта, декларации към ОД „Земеделие“ (чл 69 и чл. 70), както и декларация към НАП по чл. 73 за доходите на физическите лица.
Попълването на тези документи става буквално за секунди. Това го прави автоматизирано лицензираният софтуер на база зададени данни. Това ви спестява време, работа и евентуални грешки, които биха ви стрували скъпо.
С няколко думи: С АгроОфис можете лесно и бързо да намирате пьлна информация за сключените арендни договори, за всеки имот и неговите  собственици. Да изчислявате и изплащате рента в пари, в натура или комбинирано. Да направите справка за изплагената и оставащата рента…

АГРО ФЛОТ Е СОФТУЕРЪТ ЗА АГРОКАПИТАНИ!
 Насочен към земеделската техника. Той има за цел да следи за разходите по машините, дали се прави икономия или преразход на материали, както и зъзможност да се отразяват вложените масла, греси, антифризи, резервни части. Важна функция на този програмен продукт е, че той може да ви напомня за предстоящи събития, като например сервизни интервали на машините, най-вече на гаранционните. Също така застраховки, лизинги, плащания по машините. Пьлна е информацията за това кои машини и механизатори са работили на даден масив, колко и каква обработка е извършена. Могат да  се отразят и вложените в масивите семена, торове и препарати за растителна защита.
Този продукт дава ясна справка по механизатори – как една машина отчита различен разход при различните механизатори и с това се цели да се оптимизират разходите и да се ограничат злоупотребите.
Този наш продукт има възможност за интеграция, за връзка към GPS системи, както и към собствена бензиностанция. По този начин въвеждането на информацията за извършената работа от машините се включва автоматично в продукта. Спестява се време, изключват се грешки. Записват се пътните листи, показаната информация за изразходваното гориво,изминатите километри е съвсем точна. Така и икономиите могат да се преценят реално.
Посочихме, че със софтуерният продукт „АгроФлот“ е възможна връзка със собствена бензиностанция. Зареждането на горивото също се автоматизира и се въвежда много строг контрол. Използват се чип-карти – едната локализирана в машината, а другата е в механизатора или шофьора. При вкарване на едната карта системата разпознава машината, а с другата и механизатора. Той зарежда предварително зададеното от програмния продукт гориво. По този начин то се запаметява в програмата на тази машина и няма никакво съмнение, че се отнася за този механизатор. Така възможностите за злоупотреби се ограничават до минимум.
Счетоводният ни софтуер е друг продукт. Цялостната система в счетоводството се затваря, когато се поставят и останалите системи – за арендни договори, за механизация на автопарка. Счетоводния софтуер има в себе си и склад, рисковете от различно въведена информация са изключени. Продуктът има дълбоки нива на аналитичност – над 15 нива, което позволява на специалиста да си организира много добре работата и индивидуалния сметкоплан. Той задава какво иска да му бъде изчислено, например себестойността.
Програмата дава възможност за управление в реално време. Голям плюс е автоматичното отчитане и водене на разходите по икономически елементи, както и създаване на счетоводни записи по документи. Което на практика означава, че при всяка една издадена фактура или стокова разписка се задава автоматично счетоводен запис. Има форми за автоматично месечно приключване и формиране на финансов резултат.
Програмата естествено разполага с модул за ДДС, цялата документация за водене на счетоводството по ДДС е включена в софтуера.
Много важно за счетоводния ни продукт са и материалните активи, автоматично извеждане на амортизационния план, нанасяне на амортизациите по националните и международни стандарти.
За повече информация се обърнете към специалистите от „МикроАкаунт“ ЕООД на тел: 052/ 601518 или посетете www.agro-office.com и www.m-a.bg.Източник: „Агровестник“, бр. 5, година XIX, 02.02.2011
Кликнете тук , за да видите оригиналната статия.