Семинар за счетоводители от сектор Земеделие

Виж всички новини

Семинар за счетоводители от сектор Земеделие

 

Плевнелиев ООД и МикроАкаунт ЕООД Ви канят на специализиран семинар за счетоводители от сектор „Земеделие”.

Теми на семинара

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И КАЗУСИ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ В ПРАКТИКАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Дата на провеждане: 24 – 27 август 2011 г.
Място на провеждане: гр. Варна, к.к. Златни пясъци, парк-хотел „Журналист”
Лектор: Доц. д-р Надя Костова, дипломиран одитор, Декан на Финансово-счетоводен факултет на ИУ – Варна, управител на специализирано одиторско предприятие
“АКТИВ” ООД
Такса за участие: 280.00 лв. Доплащане за единично настаняване: 15.00 лв. на вечер

Цената включва: 3 нощувки на база Ол Инклузив, семинарни занятия, работни материали по темата, паркинг, чадъри и шезлонги при басейна. Издава се сертификат за участие.
Срок за записване: до 19.08.2011 г.

Местата са ограничени!

Заявка за участие на телефон: 0884 57 22 20; 0878 87 19 05 или попълнените Заявка за участие и изпратете на seminar@m-a.bg

Сметка за превод: ПИБ, АД; Плевнелиев ООД; IBAN: BG67 FINV 9150 10BG N0L6L2; BIC:FINV BGSF

Т Е М А Т И Ч Н А  П Р О Г Р А М А:

I. СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ СПОРЕД МСС 41 Земеделие и СС 41 – Селско стопанство

 1. Оценка на биологичните активи и на земеделската продукция
2. Признаване на печалби и загуби от биологични активи и от земеделска продукция
II. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПОРЕД ЗКПО
1. Приходи и разходи от биологични активи и земеделска продукция
2. Данъчно облекчение за земеделските производители – ЮЛ
3. Определяне на финансовия резултат, за който се ползва преотстъпване на данък
4. Отмяна на данъчното облекчение за преотстъпване на данък от кооперациите.
III. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПОРЕД ЗДДФЛ
1. Данъчно облекчение за земеделските производители – ЕТ
2. Данъчно облекчение за земеделските производители – ФЛО Р Г А Н И З А Ц И Я  Н А  С Е М И Н А Р А:

24.08.2011 г. /сряда/: пристигане, настаняване, свободно време;
25.08.20101 г. /четвъртък /: от 9.00 ч. до начало на семинарните занятия;
26.08.2011 г. /петък/: от 9.00 ч. специализиран софтуер за земеделие, представен от МикроАкаунт;
27.08.2011 г.  /събота/: свободно време, освобождаване на стаите до 12.00 ч.

С уважение,

Велислав Белев
Маркетинг мениджър

МикроАкаунт ЕООД
Варна, ул. Тодор Пенев 2
моб.тел.: 0884 74 64 30
тел.: 052/ 60 15 18
www.m-a.bg