🇪🇺 Нова процедура по НПВУ за ИКТ Решения

Виж всички новини

МИР обявява процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции е 3 000 лв., а максималният – 20 000 лв. По процедурата не се изисква собствено съфинансиране от страна на кандидатите.

Предприятията ще могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги и решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и за осигуряване на киберсигурност.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 19.12.2022 г.

Условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към тях – 17.10.2022 г.

 

Ние от МикроАкаунт Випредлагаме интегрирана бизнес информационна система от клас ERP –  MACS® Production,подходяща за фирми, чиято основна дейност е в сферата на производството.

 

Посредством софтуерното решение за производството MACS® Production, се постига максимална ефективност чрез цялостен контрол върху бизнес процесите в организацията – планиране и производство; складиране на суровини, материали и продукция; продажби; финанси и счетоводство; мениджмънт.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ