Кои сме ние - МикроАкаунт

История

МикроАкаунт ЕООД е основана във Варна през 1992 г., когато въвежда на пазара един от първите продукти за цялостна автоматизация на счетоводната дейност.

 1. През 1994 г. е разработена мрежова версия на продукта, работеща под DOS.
 2. През 1998 г. стартира първата версия под Windows.
 3. През 2009 г. МикроАкаунт се сертифицира по ISO 9001:2008 и успешно приключва прект по ОП “Конкурентоспособност”, проект към Националния иновационен фонд за Разработване на опитен образец на софтуер за автоматизиране на финансовия одит”.
 4. През 2010 г. чрез своя дъщерна фирма разработва иновативен софтуерен продукт СИНТРАЛИНК. Разработването на продукта и първоначалната маркетингова дейност са съфинансирани от Оперативна програма „Конкурентноспособност“ и ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 5. През 2011 г.  МикроАкаунт разработва специализиран софтуер за земеделие Агро Офис, като за 5 г. постига 30 % пазарен дял на територията на България и започва разпространение в Румъния.

Фирмен профил

За своите клиенти МикроАкаунт реализира цялостни ИТ проекти, ключващи:

 1. Анализ на изискванията;
 2. Проектиране на информационната система, дефиниране на бизнес процеси, организационна структура, роли и отговорности;
 3. Разработка на специфични функционалности;
 4. Внедряване и обучение на потребителите;
 5. Пренос на данните от съществуващи системи;
 6. Поддръжка и обслужване.

Текущата ориентация на МикроАкаунт е в областта на ИТ консултирането, проектиране и изграждане на бизнес информационни системи, максимално адаптирани към индивидуалните изисквания на клиента.

Продукти

Продуктовото портфолио на компанията днес включва системи за управление на всички аспекти на фирмената дейност:

 1. Доставки
 2. Материално стопанство
 3. Продажби
 4. Счетоводство
 5. Бюджетиране
 6. Финансов анализ
 7. Производство
 8. Себестойност
 9. Транспорт
 10. Поддръжка и ремонти
 11. Други специализирани решения.

Клиенти

МикроАкаунт обслужва фирми и организации от отрасли като:

 1. Производство: едросерийно или поръчково производство, ХВП, производство на бетон, текстил, козметика, машиностроене, дърво- и металообработване и др.
 2. Търговска дейност – търговия с хранителни и промишлени стоки;
 3. Транспорт: автомобилен парк и механизация (строителна, земеделска);
 4. Морски бизнес: фрахтоване, бункероване, агентиране, товаро / разтоварни дейности и др.
 5. Строителство: обекти, дейности, видове материали, технически ръководители или подотчетни лица
 6. Агробизнес: арендатори, земеделски кооперации и производители
 7. Държавен сектор: събиране на местни такси и вземания, издаване на разрешителни, водене на регистри, категоризация и др.
 8.  И още: туризъм, фармация, здравеопазване, услуги, недвижима собственост, бензиностанции и др.

Партньори

Част от партньорските организации, с които МикроАкаунт си сътрудничи успешно са:

 1. Асоциация за бизнес консултантски и информационни услуги
 2. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Варна
 3. ИКТ Клъстер Варна
 4. Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна