Пристанище Варна ЕАД

Пристанище Варна е най-голямото и обширно българско пристанище, обработващо повече от 8 милиона тона товари годишно. Пристанището е удобен мост за товаропотоците между Европа, Русия, Украйна, Кавказ, Средна Азия, Средния и Далечен Изток. Там се обработват всички видове товари, включително и течни. Основна характеристика на пристанището е обработката на зърнени храни, контейнери, химични и генерални товари.