Булметал ООД , Производство и реализация на метален амбалаж

„Булметал“ ООД, гр. Гурково, е основен производител в България на широка гама от размери и видове метален амбалаж за хранително-вкусовата, химическата, млекопреработвателната и козметичната промишленост.