Инжстройинженеринг ЕООД , Строителство

„Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна, е член на „Инжстрой холдинг“ АД. Фирмата осъществява своята дейност на територията на страната и е специализирана в: строежи от транспортната инфраструктура – строителство, рехабилитация и реконструкция на пътища, производство на асфалтови смеси, производство на бетон и бетонови изделия, строителство на мостове, естакади, укрепване на свлачища, укрепване и изграждане на кейови стени, пристанищни съоръжения, както и строежи от благоустройствената инфраструктура и хидротехническото строителство – изграждане на водопроводи, канализации и хидротехнически съоръжения, изграждане на благоустройствена инфраструктура.