МБАЛ „Св. Иван Рилски“ , Многопрофилна болница за активно лечение

Разположена в централната част на гр. Стара Загора, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ разполага със 75 легла, разпределени в 7 отделения: акушерство и гинекология, ортопедия и травматология, обща хирургия, съдова хирургия, вътрешни болести с профил гастроентерология, очни болести и ушни, носни и гърлени болести и сектори по анестезиология, неонатология, урoлогия, отделение за образна диагностика, съвременно оборудвани клинична лаборатория, микробиологична и патохистологична лаборатории.