ERP - МикроАкаунт

ERP (Enterprise Resource Planning) системата e интегрирана компютърно базирана система, която се използва за управление вътрешните и външни ресурси на фирмата. Основната й цел е да осигури поток на информация между отделните бизнес функции в рамките на организацията и да управлява информационния поток с външни партньори и клиенти. Изградена като централизирана база данни и обикновено използвана като основна компютърна платформа, ERP системата консолидира всички бизнес процеси в една цялостна информационна система.