Европроекти - МикроАкаунт

МикроАкаунт предлага на своите клиенти и консултантска помощ по разработване на проекти за безвъзмездно финансиране или съфинансиране закупуването на специализирани софтуерни продукти.

Нашият екип може да Ви бъде полезен с опита си в кандидатстването и особено с изпълнението на проекти с европейско и национално съфинансиране, както и с информация за текущи и предстоящи възможности за участие в набирането на проектопредложения.

Безвъзмездна помощ за внедряване на софтуер в предприятията предоставят следните програми:

  1. Оперативна програма „Конкурентноспособност”;
  2. Програмата за консултантски услуги на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие;
  3. Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Същевременно, съфинансиране за обучение на персонала за работа със софтуерни приложения се предоставя по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Общата стойност на одобреното финансиране по проекти, разработени от екипа на МикроАкаунт, надхвърля 880 хил. лв. без ДДС.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно възможностите за европейско финансиране на Вашите бизнес проекти в областта на информационните технологии.