Други

MACS е интегрирана бизнес информационна система от клас ERP, подходяща за фирми, от различни сфери на бизнеса. Системата е съставена от различни модули: счетоводство; управление; продажби; склад; производство; транспорт; механизация; бензиностанция; бетон контрол. Модулният принцип на системата и високото ниво на възможност за индивидуална настройка на модулите прави система максимално гъвкава.

След анализ на изискванията на клиента и дефиниране на бизнес процеси, организационна структура, роли и отговорности, се преминава към проектиране и внедряване на MACS.

След процеса на внедряване, ако е необходимо се разработват специфични функционалности, за да се отговори напълно на индивидуалните изисквания на клиента. Това прави система подходяща за широк кръг от фирми с разнородна дейност.

Счетоводни кантори, агенции за недвижими имоти, рекламни агенции, общини, пазари са само част от нашите клиенти, използващи MACS.

Използвайки възможностите на MACS, фирмите постигат максимална ефективност чрез цялостен контрол върху бизнес процесите в организацията.