Други

MACS® е интегрирана бизнес информационна система от клас ERP, подходяща за фирми, от различни сфери на бизнеса.

Системата е съставена от различни модули:

» счетоводство;

» управление;

» продажби;

» склад;

» производство;

» транспорт; механизация; бензиностанция;

» бетон контрол.

Модулният принцип на системата и високото ниво на възможност за индивидуална настройка на модулите прави система максимално гъвкава.

След анализ на изискванията на клиента и дефиниране на бизнес процеси, организационна структура, роли и отговорности, се преминава към проектиране и внедряване на MACS®.

Софтуерната система MACS®. е подходяща за счетоводни кантори, агенции за недвижими имоти, рекламни агенции, общински администрации, пазари.

Използвайки възможностите на MACS®, фирмите постигат максимална ефективност чрез цялостен контрол върху бизнес процесите в организацията.