ISO - МикроАкаунт

Проектът

В рамките на Договор № МС-02-101/02.09.2008 г. за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентноспособност”, МикроАкаунт ЕООД реализира проект за въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството и инвестиционна подкрепа.

Проектните дейности, които осъществихме в хода на проекта включват:

  1. Разработване и въвеждане на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 с професионална консултантска подкрепа;
  2. Подобряване и разширяване на техническата и информационната ни инфраструктура със закупуването на хардуер и софтуерни приложения;
  3. Сертифициране на въведената система за управление на качеството.

Резултатите

  • Работеща система за управление на качеството, която повишава гаранциите за качество на предлаганите от МикроАкаунт продукти и услуги;
  • Прозрачност и проследимост при изпълнение на Вашите заявки, благодарение на внедрения софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти;
  • По-висока надеждност на софтуерните продукти чрез въвеждане на средства за автоматизация на тестването преди издаване на нови версии и актуализации;
  • По-висока производителност на екипа ни чрез оптимизиране на управленските и производствените процеси;
  • По-ефективно сътрудничество с доставчици посредством подобряване на входящия контрол и текуща оценка на взаимоотношенията ни;
  • По-висока удовлетвореност на клиентите ни, установена чрез представително допитване;
  • Придобит международно признат сертификат за качество по ISO 9001:2008.