модул Кантар и модул Склад - МикроАкаунт

 
Софтуерна система МАКС – модул Кантарна бележка, обвързан с модул Склад.

 Софтуерна система МАКС ще ви показва количествата в базата ви при:

 

  1. Прибиране на реколтата от полето – издава се кантарна бележка, чрез която се създава документ за автоматично заприхождаване на количествата в склада. 

 

  1. Продажба към клиент – след преминаване на камиона през кантара, може да се генерира експедиционна бележка, която съответно намаля количествата в склада. 

 

 

 

Кантарната бележка може да бъде обвързана и със счетоводния модул.

 

 

Кантарната бележка се свързва с определени модели платформени везни (кантари) на фирмите Либра Инженеринг, БимкоЕСИТ.

 

За контакт

За повече информация можете:

» да се свържете с Красимира Тодорова, на тел: 0885 81 30 90