🔔 MACS® СУПТО е регистриран в НАП

Виж всички новини

MACS® СУПТО е включен в публичния електронен списък към НАП на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти, съгласно изискванията на Наредба Н-18.

Във връзка с изискванията на Наредбата бе обособен модул MACS® СУПТОТой обхваща процесите по управление на продажбите и плащанията. Поради интегрираността на софтуерните функционалности, в MACS® СУПТО може да се проследи движението на стоките и/или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне (реализиране) и/или извършване на плащане, чрез автоматизирана обработка на първично въведената информация. 

Спрямо спецификите на дейност и сложността на процесите в различните предприятие MACS® СУПТО може да функционира както самостоятелно, така и успешно да се интегрира с други модули, част от цялостната система, като:


MACS® Счетоводство;
MACS® Склад;
MACS® Производство;
MACS® Бетон контрол;

 

За повече информация относно MACS® СУПТО можете да се свържете с нас:

ЗАПИТВАНЕ ОТНОСНО НАРЕДБА Н-18 И MACS® СУПТО