Софтуер за работа с баркод етикети

Работа с баркод

Основните ползи от въвеждането на баркод технологията при производствената или търговската дейност са:

» позволява по-добър контрол на суровините и материалите;

» пълна проследимост на движението на материали и стоки; 

» намалява времето за обработка на документи; 

» намалява времето за корекции на случайни грешки;

В складовия и производствен модул на МАКС са изградени различни възможности за разпечатване и прочитане на баркод етикети, така че да подпомагат работните процеси във фирмата.

Възможни са варианти за печат на баркод етикет на самия артикул, както и за самия документ. Например документа за доставка може да се идентифицира чрез печат на баркод щрих, така че обратното проследяване да се осъществява чрез сканиране на баркод етикета, закрепен за артикула. 

  

I. Производство с печат и прочитане на данни от баркод етикет и отпечатване на търговски етикет    

Пример 1 – Въвеждане на баркод технология в производството без разходна норма (по поръчка)
ЕтапБаркод принтер Баркод скенер 
ДоставкаПечат на баркод етикети по определен формат:

> пример за баркод на артикул с количество и пардита;

 

Зареждане на артикул – наименование и шифър
ПреместванеПечат на баркод етикети по определен форматЗареждане на данни от баркод етикет: склад, артикул, партида, количество
Влагане в производство Зареждане на данни от баркод етикет: склад, артикул, партида, количество
Производство по поръчка Печат на баркод етикети по определен формат 
ПродажбаПечат на търговски етикет по определен форматЗареждане на данни от баркод етикет: склад, артикул, партида, количество

 

Вариант 2 – Въвеждане на баркод технология в производството с разходна норма
ЕтапБаркод принтер Баркод скенер 
АртикулПечат на баркод етикети по определен формат:

> пример за баркод на артикул

 

 
ДоставкаПечат на баркод етикети по определен формат:

> пример за артикул и идентификация на документ.

Зареждане на артикул – наименование и шифър
ПреместванеПечат на баркод етикети по определен формат за артикул и документЗареждане на артикул – наименование и шифър или 

зареждане на изходящ склад, артикул, партида, количество

Производство Печат на баркод етикети  за артикул  или 

печат на баркод щрих за индетификация върху самия документ.

Отваря се на редакция документът, чийто баркод е прочетен
ПродажбаПечат на търговски етикет 

 

II. Търговия

Търговските фирми освен стандартния вариант за печат на баркод етикет, могат да използват да се възползват от възможностите на баркод технология и чрез мобилно баркод сканиращо устройство  с памет (терминал). При него потребителят прочита с устройството баркод етикетите на всички артикули, участващи в документа. След това, когато устройството влезе в обхват на компютъра, данните от файловете могат да се заредят в съответния документ.

Вариант 1 – използване на мобилен баркод сканиращ терминал
ЕтапБаркод принтер Зареждане на данни 
Картон на артикулПечат на баркод етикети 
Справка Отчет за складПечат на баркод етикети 
Доставка (документ: Складова разписка)Печат на баркод етикетиЗареждане на данни от мобилен терминал: артикул и количество
Преместване (документ: Приемо-предавателен протокол) Зареждане на данни от мобилен терминал: артикул и количество
Продажба (експедиционна бележка, фактура) Зареждане на данни от мобилен терминал: артикул и количество
Инвентаризация Зареждане на данни от мобилен терминал: артикул и количество

 

Вариант 2 – печат и прочитане на баркод етикет
ЕтапБаркод принтер – функцияЗареждане на данни 
Картон на артикулПечат на баркод етикети 
Справка Отчет за складПечат на баркод етикети 
Доставка Печат на баркод етикети 
Преместване  Зареждане на данни от баркод етикет
Продажба Зареждане на данни от баркод етикет

 III. Устройства 

Изградени са връзки с някои модели баркод принтери и мобилен терминал. Някои примерни устройства:

 • Мобилно баркод сканиращо устройство Terminal DATALOGIC • ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР ZEBRA GK420T

  »  Термотрансферен печат;»  Разделителната способност – 203 dpi;»  Етикет с ширина до 104 mm.

 • ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР ZEBRA ZM400

  »  Термодиректен или термотрансферен печат;»  Резолюция на печат 200, 300 и 600 dpi;»  Етикети с ширина до 114 mm.

 • ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР ZEBRA GC420t

  »  Термотрансферен печат;»  Резолюция на печат – 203 dpi;»  Етикети с ширина до 104 mm.

 • ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР CITIZEN CL-S631

  »  Термотрансферен печат;»  Разделителната способност – 300 dpi;»  Етикет с ширина до 100 мм. 

 • Етикетен принтер DATECS модели LP-50 и LP-1000

  »  Термодиректен печат;
  »  Плътност на печат – 203 x 203 dpi;
  »  Етикет с ширина до 57 мм.