Софтуер за електронни фактури

В интегрирана бизнес информационна система МАКС са разработени няколко варианта за изпращане на фактури (документи) по електронен път:

I. Изпращане на фактури по електронен път

Търговският софтуер MACS® дава възможност автоматично, посредством натискане на един бутон, да изпращате документите за продажба и придружаващите ги документи (Удостоверение за качество, Приемо-предавателни протоколи и т.н.) до имейл адреса на клиента, за който са предназначени.   

II. Изпращане на фактури чрез системата за електронен обмен на документи “e-faktura”

Тази функционалност дава възможност за изпращане на документи за продажба (фактури, кредитни известия) към системата за електронен обмен на документи “e-faktura”.

eFaktura.bg свързва издатели на е-фактури с техните получатели в една среда. Повече за системата може да видите тук: http://www.bobs.bg/bg/service/efakturabg.

III. Връзка с универсална платформа за електронен обмен на документи (EDI)

ECOD е универсална платформа за електронен обмен на документи (работи на основата на EDI Електронен обмен на документи). Идеята на тази система е да се автоматизира обработката на документи между доставчика и клиента. Това се осъществява чрез размяна на електронни документи – xml файлове. Размяната на електронни съобщения се координира от фирми посредници, за България една от тях е Елтрейд. Доставчиците и клиентите сключват договор с Елтрейд, за да се включат в електронния обмен.

Електронният обмен се осъществява по следния начин: Когато клиентът иска да закупи определени стоки от доставчика изпраща електронна поръчка до доставчика си, в която са посочва стоките и количествата, които иска да закупи. Тази поръчка се импортва в складовата база на доставчика като проформа експедиционна бележка.  Съответно когато тази поръчка се изпълни доставчика изпраща на купувача електронни документи – експедиционна бележка и фактура.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Основното приложение е размяната на документи с търговските вериги METRO, Билла и др.