Интеграция с външни системи

Едно от най-важните предимства на бизнес информационната система МАКС е  възможността за интеграцията с външни системи.

Някои от реализираните до момента интеграции:

 

 • Интеграция с болнична система Бон Арт

  Изградена е връзка с БонАрт – система за управление на болнични комплекси. • Връзка с електронен магазин

  Посредством автоматични процедури може да се изгради връзка с електронен магазин, която да подава информация за наличностите на артикулите. • Връзка с автоматизирани складови системи

  Изградена е автоматична връзка с KASTO – немска система за автоматизирани металообработващи и складови системи.

  http://www.kasto.de/

 • Aсфалтова база и производство на бетонови изделия

  Изградена е връзката със софтуер на швейцарската фирма Ammann, посредством който се генерират записи за изписване на материалите, вложени в производство и заприхождаване на произведената продукция. • ТРЗ и други

  Реализирани са връзки със специализирани софтуери за ТРЗ:

  » Омекс 2000» Терес» Стил. 

  Други външни системи като:

  » аптечни» газ станции» и др.

 • Връзка с хотелски системи

  »  Clock BS

  »  Micros Fidelio