Модул „Служители“

Ефективното управление на служителите е сред причините за цялостния успех на фирмата. Възможностите на софтуера обхващат:

» Подбор на персонал – управление на процеса на on-line кандидатстване, събиране на автобиографии, провеждане на интервюта и тестове;

 

» Документация, свързана с назначаване – трудови договори, длъжностни характеристики, копия от дипломи и др.;

 

» Оценяване представянето на служителите – атестации, таргети, бонуси, санкции и др.;

 

» Развитие на служителите – повишения, преназначавания, обучения и др.

 

» Информация за отсъствия – отпуски, болнични, командировки;

 

» Следене на зачислените материали и оборудване на служителите.