Новини - МикроАкаунт

Промени в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти 

ВАЖНО!

Във връзка с публикуваната в Държавен вестник брой 80/ 28.9.2018 г. „Наредба № Н-18 / 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изисквания към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“, бихме искали да Ви информираме за въвеждането на съществените изменения, засягащи всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите и фискални устройства за регистрирането им в търговските си обекти.

Към момента МикроАкаунт извършва анализ и разработка на промените, засягащи MACS® като софтуер за управление на продажбите в търговски обекти и ще бъде актуализиран в срок до 31 март 2019 г. 

Това са само някои от съществените промени в Наредбата:

 1. Въвеждат се изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) и връзката му с фискалните устройства в търговския обект;  
 2. Променят се изискванията за реквизитите на фискалните бонове;
 3. Въвежда се изискване за издаване на Сторно бележките от фискалното устройство;
 4. Определят се изисквания към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин, влизащи в сила от 29 декември 2018 г.
 5. Променят се условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на фискално устройство.

Ще информираме нашите клиенти за конкретните промените в софтуера, които ще бъдат направени, за да се отговори на изискванията на Наредба № Н-18 / 2006 г. и да декларират функционалностите пред НАП. Като част от тях можем да споменем:

 1. Задължителната връзка с фискално устройство – за отпечатване на фискален бон и блокиране на продажбата при неосъществена връзка с устройството; 
 2. Генериране на уникален номер на продажбата (съдържащ номера на фискалното устройство) от софтуера и разпечатан върху фискалния бон.
 3. Промени във връзка с откриването, приключването, сторнирането и анулирането на продажбите; Не се допуска манипулиране на данните.  
 4. Конфигуриране на „одиторски профил“, чрез който, при необходимост, ще се предоставя достъп на орган по приходите.

 

Срокове към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект: 

 1. Регистрирани по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите в срок до 31 март 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания в търговските си обекти софтуер в срок до 31.05.2019 г. 
 2.  Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица, трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях в обекта софтуер в срок до 31.08.2019 г.

 

Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г., трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019 г.

Може да изтеглите Наредба № Н-18 / 2006 г. от тукИЗТЕГЛИ

Ще продължим да Ви изпращаме информация във връзка с тези промени!

Нов Модул – Митнически Склад

Митнически склад за проследяване на стоки и обезпечение при митническо и временно складиране

Представяме Ви нов софтуерен модул „Митница“ към програмен продукт MACS®, отговарящ на изисквания на Регламент ЕС 2015/2446 и  Регламент (ЕС) 952/2013 – Митнически кодекс за ЕС, определящи правната рамка и изискванията относно режим Митническо складиране на съюзни и несъюзни стоки

Според регламентите за съответните митническите и временни складове следва да се определят суми – обезпечения (поръчителство или депозит) в Агенция Митници, които да се използва като гаранция за изплащането на всички потенциални задължения към митницата (държавни вземания при внос – мито, акциз, ДДС), за да бъде освободена стоката, която е под митнически контрол.

Модул „Митница“ на софтуерна система MACS® обхваща процесите по:

1) Операциите по складиранена стоки във временен или митнически склад.

2) Операциите по експедицияна стоки във временен или митнически склад.

3) Операциите по преместване на стоки в рамките на временен или митнически склад.

4) Проследяване обезпечаването на дължимите държавни вземания при внос – заемане и освобождаване на средства при всяка операция от определен референтен размер за всеки склад.

5) Актуални наличности по складове, вложители, видове стоки;

6) Справки към Агенция Митници за движението на стоки през съответния отчетен период в митническите и временните складове,

7) Справки към Агенция Митници за актуалните суми на предоставените обезпечения за стоките под митнически контрол (заети и свободни средства).

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ – ТУК 

Промени във връзка с GDPR

Уважаеми клиенти,

Както вече знаете, на 25 май 2018 г. влиза в сила Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица във връзка с обработването им и тяхното свободно движение (GDPR – General Data Protection Regulation). С него се въвеждат значителни промени спрямо действащата правна рамка  и се поставят завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни. 

В тази връзка, предстоят промени в Бизнес информационна система МАКС, които да подпомогнат осъществяването на тези изисквания.

Предвидили сме са допълнителни механизми повишаващи сигурността по предаване, съхраняване, използване на информацията и неоторизирания достъп до нея.

Всички наши клиенти ще получат повече информация на служебните си имейл адреси.

Как най-лесно да отговорите на всички изисквания, може да прочетете тук.

Още по темата:

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЛЕД 25 МАЙ 2018 Г.

ДЕСЕТ ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Права на физическите лица

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

🎄🎄🎄 Коледна промоция -20%

Всички модули на МАКС СчетоводствоСкладПроизводствоБетон-КонтролТранспорт и Механизация,  за период от един месец от 12.12.2017 г. до 12.01.2018 г. са

с 20 % отстъпка.

 За повече информация може да се свържете с нас или да изпратите запитване на: контакти

 

Семинар МАКСимално полезни в Бургас

На 12.05.2017 г. в гр. Бургас част от екипа на МикроАкаунт ЕООД проведе обучителен семинар „МАКСимално полезни“ №2 с клиенти на фирмата от Бургас, Несебър, Приморско, Стара Загора.

В една приятна обстановка в хотел Аква, всеки имаше възможност да се запознае детайлно с различни функционалности в МАКС и всеки един клиент успя да намери решение на свой казус от практиката.

Клиентите разказаха за своя начин на работа и обмениха идеи помежду си.

Изпращане на фактура по имейл директно от МАКС

Дискутирахме различите начини за обмен на фактури за продажба по електронен път:

1)   Автоматично изпращане по имейл на фактура за продажба – добавили сме нова възможност веднага след като потребителя състави фактурата, тя да се изпрати до имейл на клиента, посочен в картона му;

2)   Връзка с „e-faktura“ – изпращане на фактури чрез системата за електронен обмен на документи на фирма Банксервиз. Изпращат се фактури и кредитни известия.

Различни възможности при продажбения процес

Запознахме клиентите и с различните възможности в МАКС за:

1)  Резервиране на количества, чиято продажба ще се осъществи на по-късен етап;

2)  Възможност за последващо експедиране на стоки/продукция.

Всеки един участник получи специален сертификат за участието си.

 

Благодарим на всички клиенти, които присъстваха!

Екип МикроАкаунт

Семинар МАКСимално полезни

МикроАкаунт проведе семинар „МАКСимално полезни“

 

На 24.01.2017 г. в зала 1 на хотел Черно Море**** част от екипа на МикроАкаунт ЕООД проведе обучителен семинар „МАКСимално полезни“ с клиенти на фирмата от Варна, Добрич, Бургас, Каварна.

На семинара нашите клиенти се запознаха с тънкости относно годишното приключване, настройката на Баланс и ОПР, автоматичното приключване на приходни и разходни сметки за достигане до финансов резултат, автоматичното осчетоводяване на сметки от гр. 60. Показа се примери и казуси относно дълготрайните активи и изграждането на номенклатурите в модул Склад 

Разгледаха се и новостите в продукта, свързани с допълнителни автоматични операции, издаването на документи за продажба на чужд език, разновидностите на модул Производство.

Получихме и обратна връзка от клиентите какви операции могат да се автоматизират още, за да намалее времето за въвеждане и обработка на счетоводните документи.

 

Идеята на семинарите, които фирмата ще продължи да организира, е да бъдат ползотворни за хората, които ежедневно използват МАКС за реализирането на професионалните си задачи.

Благодарим на всички клиенти, които присъстваха!

 

 

Новини

МикроАкаунт представи своята дейност на два семинара относно промените по ЗДДС и ЗКПО за 2016 г.

 

На 19.01.2017 г. и 25.01.2017 г. МикроАкаунт представи своята дейност на два семинара, проведени в зала „Аула“ на ИУ – Варна от Варненска одиторска компания относно промените по ЗДДС и ЗКПО за 2016г.

На тези събития имахме възможност да обсъдим настъпилите промени в данъчните закони и приложението им в модул „Счетоводство“ заедно с наши клиенти и да осъществим контакт с много утвърдени специалисти в областта.

Сътрудничество с Икономически Университет – Варна

МикроАкаунт продължава сътрудничеството си с Икономически Университет – Варна

 

През месец декември 2016 г. МикроАкаунт и Икономически Университет – Варна подновиха сътрудничеството си за осъществяване на съвместни дейности от взаимен интерес в областта на:

 • Подобряване възможностите за реализация на обучаващите се и завършилите студенти на ИУ – ВАРНА;
 • Подпомагането на практическото обучение на студентите на ИУ – ВАРНА;
 • Организиране на съвместни събития за представяне на възможности за кариерна реализация в МикроАкаунт пред обучаващите се и завършилите студенти на ИУ – ВАРНА.
Подновяването на сътрудничеството си с един от водещите икономически университети в страната е продължение на политиката на МикроАкаунт да предлага добра възможност за начало на професионалното развитие за млади и амбициозни специалисти.

Растеж за малките и средни предприятия

Растеж за малките и средни предприятия с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

 

Уважаеми клиенти,
От 16 юни 2016г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.
Краен срок: 15.08.2016г.
Насочена е към:
 • Микро, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия
 • Реализиран минимален размер на нетни приходи от продажби:
  • Микро предприятие ≥ 210 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 750 000 лева
  • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
 • Имат приключени минимум 3 финансови години (2013, 2014 и 2015 г.).
 
МикроАкаунт предлага на своите клиенти възможност да повишат полезното действие на внедрената система за управление на бизнеса като добавят нови функционалности:
 • Оптимизация на търговските и производствените процеси чрез въвеждането на баркод технологии;
 • Разработване на нови, специфични за дейността функции.
 • Добавяне на нови лицензи и работни места.
Чрез тази програма се осигурява финансиране в размер от 50 000 лв. до 391 166 лв., представляващо 70% от стойността на проекта.
Пълните условия за кандидатстване можете да прочете от: Условия за кандидатстване

Семинар Земеделие – Агро Офис

Здравейте, приятели!

Вие го пожелахте, а ние го изпълнихме!

„Да съчетаем полезното с приятното № 5“– пети тридневен обучителен семинар. Възползвайте се от възможността да затвърдите познанията и уменията си по нашите Агро Офис продукти, както и да се запознаете с новостите! Специално за Вас – тайни от кухнята и рецепти за успешно и прецизно земеделие!

Всички единодушно сами избрахте да се срещнем в хотел Аугуста – гр. Хисаря.

Научете повече