Растеж за малките и средни предприятия

Виж всички новини

Растеж за малките и средни предприятия с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

 

Уважаеми клиенти,
От 16 юни 2016г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.
Краен срок: 15.08.2016г.
Насочена е към:
 • Микро, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия
 • Реализиран минимален размер на нетни приходи от продажби:
  • Микро предприятие ≥ 210 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 750 000 лева
  • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
 • Имат приключени минимум 3 финансови години (2013, 2014 и 2015 г.).
 
МикроАкаунт предлага на своите клиенти възможност да повишат полезното действие на внедрената система за управление на бизнеса като добавят нови функционалности:
 • Оптимизация на търговските и производствените процеси чрез въвеждането на баркод технологии;
 • Разработване на нови, специфични за дейността функции.
 • Добавяне на нови лицензи и работни места.
Чрез тази програма се осигурява финансиране в размер от 50 000 лв. до 391 166 лв., представляващо 70% от стойността на проекта.
Пълните условия за кандидатстване можете да прочете от: Условия за кандидатстване