Цена за MACS® Модул Бетон контрол

MACS®
БЕТОН КОНТРОЛ

  • Всички възможности на MACS®, модул Склад, версия СМАРТ

 

 • Автоматично създаване на документ за експедиция на бетон
 • Автоматично отчитане на вложените в бетона материали;+ Продажба към различни обекти на клиентите;+ Залагане на продажни цени
 • Автоматично отчитане на задълженията на клиентите
 • Автоматично отчитане на разходите за транспорта на бетона до клиента, включително услуги с бетонпомпа
 • Синхронизация на заявки от клиенти и заявки за производство
 • Справки и отчети по различни признаци – продажби по бетони, продажби по клиенти, експедиция на продукция; извършени транспортни услуги за клиентите
 • Закриване на документи за продажба
 • Прехвърляне на фактури към счетоводството.
 • Възможност за връзка с определени софтуерни продукти за управление на бетонови възли с цел автоматично отчитане на производството.
499 €

 



За връзка

Форма за онлайн запитване