Цена за МАКС модул Бетон контрол

 

MACS® Модул Бетон контрол

Цена / работно място

855 лв.

Включва  Всички възможности на MACS®, модул Склад, версия СМАРТ, плюс:

+ Автоматично отчитане на произведените количества бетон;
+ Автоматично създаване на документ за експедиция на бетон;
+ Автоматично отчитане на вложените в бетона материали;+ Продажба към различни обекти на клиентите;+ Залагане на продажни цени;
+ Автоматично отчитане на задълженията на клиентите;
+ Автоматично отчитане на разходите за транспорта на бетона до клиента, включително услуги с бетонпомпа;
+ Синхронизация на заявки от клиенти и заявки за производство;
+ Справки и отчети по различни признаци – продажби по бетони, продажби по клиенти, експедиция на продукция; извършени транспортни услуги за клиентите;
+ Закриване на документи за продажба;
+ Прехвърляне на фактури към счетоводството.

+ Възможност за връзка с определени софтуерни продукти за управление на бетонови възли с цел автоматично отчитане на производството. 

Цена софтуерна актуализация

480 лв.

Посочените цени са в български лева, без начислен ДДС за 1 работно място за 1 фирма  и не включват цената за лиценза за база данни.


Всички версии могат да работят и в многофирмен вариант.

За индивидуална оферта, можете да се обърнете към нас на тел: 0889 664 525 или на страницата за контакт.

Софтуерните актуализации включват доработки във връзка с промяна в законодателните норми, както и подобрения в продукта, предложени най-малко от трима клиенти.