Цена за MACS®Модул Продажби

MACS® модул ПРОДАЖБИ

Цена / работно място

400 лв.

Включва
 • Офериране;
 • Заявки – обвръзка на една заявка (оферта) с много документи за продажба;
 • Експедиция – обвръзка на много експедиции с една фактура;
 • Фактуриране на стоки и услуги, аванси (и автоматичното им приспадане);
 • Печат на Приемо-предавателен протокол и Удостоверение за качество на български и чужд език;
 • Известия – кредитно и дебитно по една или много фактури с автоматично зареждане на редовете на фактурата;
 • НОВО: Автоматично изпращане на фактури по имейл:  VIDEO
 • Продажби в търговски обекти (POS);
 • Издаване на фактури и известия на чужд език (invoice) заедно с копие на български език;
 • Печат на фирмено лого във фактура и инвойс;
 • Цени и отстъпки;
 • Продажби към различни обекти на клиенти;
 • Рекламации – протокол за върнати стоки, брак; 
 • Потребителски настройки за достъп;
 • Автоматично прехвърляне на записи от и към други модули;
 • над 15 вида Справки за продажби
 • Експорт към MS Excel и безплатни офис пакети;
Цена софтуерна актуализация 150 лв.

Посочените цени са в български лева, без начислен ДДС за 1 работно място за 1 фирма  и не включват цената за лиценза за база данни.

Всички версии могат да работят и в многофирмен вариант.

За индивидуална оферта, можете да се обърнете към нас на тел: 0889 664 525 или на страницата за контакт.

Софтуерните актуализации включват доработки във връзка с промяна в законодателните норми, както и подобрения в продукта, предложени най-малко от трима клиенти.