Цена за MACS® Модул Продажби

MACS®
ПРОДАЖБИ

 • Офериране
 • Заявки – обвръзка на една заявка (оферта) с много документи за продажба
 • Експедиция – обвръзка на много експедиции с една фактура
 • Фактуриране на стоки и услуги, аванси (и автоматичното им приспадане)
 • Цени и отстъпки
 • Продажби към различни обекти на клиенти
 • Известия – кредитно и дебитно по една или много фактури с автоматично зареждане на редовете на фактурата
 • НОВО: Автоматично изпращане на фактури (и прилежащи документи) по e-mail
 • Продажби в търговски обекти (POS)
 • Издаване на фактури и известия на чужд език (invoice) заедно с копие на български език
 • Приемо-предавателен протокол на български и чужд език
 • Удостоверение за качество на български и чужд език
 • Печат на фирмено лого във фактура и invoice
 • Рекламации – протокол за върнати стоки, брак
 • Потребителски настройки за достъп
 • Автоматично прехвърляне на записи към други бази
 • Над 15 вида Справки за продажби
 • Експорт към MS Excel и безплатни офис пакети
225 €

 За връзка

Форма за онлайн запитване