Цена за MACS® Модул Производство

MACS®
ПРОИЗВОДСТВО

 • Пълна себестойност
 • Планиране
 • Партиди
 • Преки разходи
 • Непреки разходи
 • Поръчки от клиенти
 • Разходни норми (рецепти)
 • Производство по поръчка
 • Трудови операции
 • Полуфабрикати
 • Междинна себестойност
 • Протокол за брак
 • Инвентаризация
 • НАССР
 • Автоматична обвръзка със счетоводния модул
 • Справки
499 €

MACS®

ПРОИЗВОДСТВО

 +

СКЛАД

575 €

 

MACS®

ПРОИЗВОДСТВО

 +

СЧЕТОВОДСТВО

575 €

 

 

 

 За връзка

Форма за онлайн запитване