Цена за MACS® Модул Счетоводство

MACS®
СЧЕТОВОДСТВО
версия СТАРТ

 • Счетоводни операции
 • Ведомости и справки
 • Материални запаси
 • ДДС
 • Експорт към MS Excel
 • Многофирмена версия
 • Автоматично архивиране
169 €

MACS®
СЧЕТОВОДСТВО
версия СМАРТ

 • Включва всички възможности на версия СТАРТ

 

 • Автоматични сметки по Икономически елементи
 • Автоматично формиране на финансов резултат
 • Доставки
 • Продажби
 • Валути
 • Каса
 • Дълготрайни активи
 • Протокол ВОП чл.117
 • VIES декларация
 • Лимити и просрочия
 • Годишни финансови отчети
345 €

MACS®
СЧЕТОВОДСТВО
версия КОНТРОЛ

 • Включва всички възможности на версия СМАРТ

 

 • Разпределение на общи разходи
 • Автоматично признаване на Разходи за бъдещи периоди
 • Чуждестранна фактура (invoice)
 • Изпращане на фактури по e-mail
 • Групови преводи
 • Счетоводна година, различна от финансовата
 • Опция Наблюдавани материални разходи
 • Заключване на стари периоди
 • Протокол по чл.117 ЗДДС за туристически услуги
 • Справки на чужд език
 • Импорт на данни

 

575 €

 

 За връзка

Форма за онлайн запитване