Цена за MACS® модул Склад

MACS® Модул Склад

Версия

СТАРТ

СМАРТ

КОНТРОЛ

Цена / работно място

400 лв.

600 лв.

855 лв.

Включва  

+ Неограничен брой номенклатури и артикули;

Продажби – Експедиционна бележка / стокова разписка;
+ Четири основни групи цени;
+ Индивидуална номерация по потребители;
+ Доставки;
+ Различен % ДДС за всеки ред от складовата разписка
+ Вътрешноскладови документи ;
+ Плащания;
+ Справки за продажби;
+ Справки за наличности;
+ Печат на фактура в .pdf или .jpg файл
+ Продажби в търговски обекти (POS)

Всички възможности на версия СТАРТ, плюс: 

 
+ До 5 различни мерни единици за артикул с твърдо зададено съотношение между тях;
+ Продажни цени по групи клиенти;
+ Работа с баркод скенери и принтери;
+ Доставка и фактуриране и на услуги;

Допълнителни характеристики на артикула, дефинирани от потребителя, които се извеждат и в справки;
+ Заприхождаване по партиди с постоянни мерни единици и съотношения между тях;
+ Бракуване по партиди;
+ Инвентаризация;

+ Справки за продажби, доставки и движения – разширени сечения
+ Дневник за контрол на доставените и експедирани суровини и материали (съгласно HACCP);
+ Права и обратна проследимост по партиди (от кого е доставено, какво е произведено, на кого е продадено);
+ Трансформиране на документи от един вид в друг без повторно въвеждане на информация;
+ Отразяване на мито и ДДС при внос в документ за доставка;

+ Разпределяна не допълнителни разходи;
+ Резервиране на количества;

+Следене на максимални, минимални и критични количества;
+ Кантарна бележка
+ др.

Всички възможности на версия СМАРТ, плюс: 

 
+ Артикулен номер, баркод и мерни единици на клиента
(за търг. вериги МЕТРО, Билла, Кауфланд, СВА, Фантастико);
+ Фактура и известия на чужд език (Invoice);
+ Счетоводни групи на артикули
+ Заявка за доставка;
+ Изписване по FIFO;
+ Забрани за създаване, редакция, изтриване по потребители;
+ Възможност за работа с нулеви цени в склада (така че в склада да се работи само с количества, а в счетоводството – и със стойност);
+ Заявка / поръчка от клиент;
+ Аванси – фактуриране и автоматично приспадане;
+ Отстъпки за период (задаване на промоции);
+ Експедиционна бележка за бетон;
+ До 5 различни мерни единици за артикул с променливо съотношение между тях;
+ Отделен баркод за всяка мерна единица;
+ Състав, годност (в дни) на артикула;
+ Продуктова такса – код, материал – опаковка, тегло;
+ Поддържане на данни за сертификат за качество / документ за съответствие/произход (във връзка с ISO 9001);
+ др.

Цена софтуерна актуализация

150 лв.

340 лв.

480 лв.

Посочените цени са в български лева, без начислен ДДС за 1 работно място за 1 фирма  и не включват цената за лиценза за база данни.

Всички версии могат да работят и в многофирмен вариант.

За индивидуална оферта, можете да се обърнете към нас на тел: 0889 664 525 или на страницата за контакт.

Софтуерните актуализации включват доработки във връзка с промяна в законодателните норми, както и подобрения в продукта, предложени най-малко от трима клиенти.