Цена за MACS® Модул Склад

MACS®
модул СКЛАД
версия СТАРТ

 • Артикули
 • Доставки
 • Искане за изписване на материали
 • Протокол за вътрешно преместване
 • Експедиционна бележка
 • Продажби
 • Магазин
 • Отчет за продажби
 • 4 основни групи цени
 • Плащания
 • Справки
 • Автоматично генериране на счетоводни записи
225 €

MACS®
модул СКЛАД
версия СМАРТ

 • Включва всички възможности на версия СТАРТ

 

 • Мерни единици с твърдо съотношение между тях
 • Баркод
 • Партиди
 • Ценова политика
 • Допълнителни разходи при доставката
 • Мито
 • Услуги
 • Валути
 • Каса
 • Протокол за брак
 • Инвентаризация
 • Продажби – разширен вариант
 • Изпращане на фактури по e-mail
 • НАССР
 • Касови апарати
 • Вземания и задължения
 • Автоматична обвръзка със счетоводен модул
 • Потребителски настройки
345 €

MACS®
модул СКЛАД
версия КОНТРОЛ

 • Включва всички възможности на версия СМАРТ

 

 • Заявка за доставка
 • Заявка за продажба
 • Проследяване на заявени и доставени количества
 • Печат на баркод етикет
 • Инвентаризация с баркод скенер
 • Преференциални цени за клиент
 • Аванси
 • Промоции
 • Фактура и известия на чужд език (Invoice);
 • Документи за търговските вериги
 • Отложено фактуриране
 • Отговорно пазене
 • Протокол за върната стока
 • Продуктова такса
 • FIFO
 • Изписване по направление/обекти
 • Разширени функции в документите
 • Потребителски права за създаване и редакция на документи
 • Нива на достъп
 • EDI
 • е-faktura
 • връзка с интернет сайт
455 €

 

 За връзка

Форма за онлайн запитване