Цена за MACS® модул Транспорт и Механизация

                 MACS® модул ТРАНСПОРТ и МЕХАНИЗАЦИЯ

Цена / работно място

855 лв.

Включва + Пътни листи за съответните автомобили, водачи и обекти;

+ Дневен акт за механизация;
+ Икономия или преразход на гориво-смазочни материали;
+ Смяна на масла, антифриз, накладки, греси;
+ Изтичащи срокове и смяна на консумативи;

+ Работни карта за водачи, служители – отчитане на време, разходи, нощен труд
+ Възможност за въвеждане на различни тарифи за извършване на услуги с автотранспорт към клиенти;
+ Ведомствена бензиностанция;
+ Електронни везни (кантар) – връзка с кантарни системи на Бимко (Bimco), Либра, ЕСИТ и др.
+ Управленски справки.

Цена софтуерна актуализация

480 лв.

Посочените цени са в български лева, без начислен ДДС за 1 работно място за 1 фирма  и не включват цената за лиценза за база данни.

Всички версии могат да работят и в многофирмен вариант.

За индивидуална оферта, можете да се обърнете към нас на тел: 0889 664 525 или на страницата за контакт.

Софтуерните актуализации включват доработки във връзка с промяна в законодателните норми, както и подобрения в продукта, предложени най-малко от трима клиенти.