Цена за MACS® модул Транспорт и Механизация

MACS®
ТРАНСПОРТ и МЕХАНИЗАЦИЯ

  • Пътни листи за съответните автомобили, водачи и обекти
  • Дневен акт за механизация
  • Икономия или преразход на гориво-смазочни материали
  • Смяна на масла, антифриз, накладки, греси
  • Изтичащи срокове и смяна на консумативи
  • Работни карта за водачи, служители – отчитане на време, разходи, нощен труд
  • Възможност за въвеждане на различни тарифи за извършване на услуги с автотранспорт към клиент
  • Ведомствена бензиностанция
  • Електронни везни (кантар) – връзка с кантарни системи на Бимко (Bimco), Либра, ЕСИТ и др.
  • Управленски справки.
499 €

 За връзка

Форма за онлайн запитване