Декларация за поверителност - МикроАкаунт

Фирма „МикроАкаунт“ се ангажира да защитава Вашата поверителност и  неприкосновеност на личните данни. Настоящата декларация за поверителност описва практиката на фирмата да събира и използва данни от посещенията на нашата интернет страница; тя не се отнася за други онлайн или офлайн сайтове, продукти или услуги на „МикроАкаунт“. При отварянето на интернет страницата www.m-a.bg (по-долу наричан „сайт“), Вие приемате описаната в тази декларация за конфиденциалност практика за събиране и използване на лични данни.

Ако се нуждаете от повече информация или имате някакви въпроси относно нашата политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас чрез електронната поща на фирмата: office@m-a.bg

1. Събиране на личните данни

В сайта на „МикроАкаунт“ може да се съдържа определена информация за посещението, когато физическо лице или автоматизирана система я достъпват, напр. името на интернет доставчик и IP адреса, под който сте в интернет; датата и часа, когато сте отворили сайта; страниците, които сте отворили в сайта, и интернет адреса на уеб сайта, от който директно се отворили нашия. Тази информация се използва с цел подобряване и администриране на сайта и за анализиране на тенденциите. При използването на тези общи данни „МикроАкаунт“ не прави изводи за вас. „МикроАкаунт“ статистически анализира анонимно събраната информация с цел повишаване на защитата на данните и осигуряване на оптимално ниво на сигурност на личните данни, които обработва.

2. Възможност за контакт чрез сайт

Сайтът съдържа информация, която дава възможност за бърз контакт (например заявка за достъп до демо база), както и директна връзка с нас, която включва и фирмен имейл адрес на „МикроАкаунт“. Ако се свържете с нас по електронна поща или чрез формуляр, предадените от Вас лични данни се съхраняват автоматично. Личните данни, който доброволно са ни предоставени от Вас, се съхраняват с цел обработка или осъществяване на връзка с Вас. Личните Ви данни не могат да бъдат прехвърлени към трети лица.

3. Правно основание за обработване на данни

Ние обработваме лични данни от интернет страницата въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е). от Регламент (ЕС) № 697/2016, който предвижда, че обработването е необходимо за целите на легитимния интерес на „МикроАкаунт“, освен когато пред този интерес преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните. 

4. Срок на съхранение на личните данни

„МикроАкаунт“ обработва и съхранява Вашите лични данни само за периода, необходим за постигане на целта за съхранение, или в съответствие със законовите задължения за съхранение, основани на европейското или местно законодателство. Ако целта за съхранение е приключила или срокът на съхранение е изтекъл, личните данни се унищожават/изтриват в съответствие със законовите изисквания.

5. Защита на данните при кандидатстване за стаж

Всички формуляри за запитвания или кандидатстване за работно място/стаж, подадени онлайн или по електронна поща, ще бъдат предмет на същите условия като тези, попълнени на хартиен носител. По време на попълването на съответния формуляр за кандидатстване ще бъдете уведомени за всички допълнителни специфични мерки за защита на личните Ви данни.

6. Използване на личните данни

Събираните от сайта лични данни се използват за работата на сайта и за предоставянето на услуги, които сте поискали или разрешили.

Предвид тази употреба, „МикроАкаунт“ може да използва личните данни, за да Ви предостави по-ефикасно обслужване, за да подобри сайта и съответните продукти и услуги в него и улесни използването на сайта, като намали нуждата от постоянно въвеждане на една и съща информация или като персонализира сайта според вашите предпочитания и интереси.

Може да използваме личните Ви данни, за да Ви предоставим важна информация за продукт или услуга, която използвате. Освен това, с Ваше разрешение, може да Ви изпращаме информация за други продукти или услуги на „МикроАкаунт“.

Данните за посещенията на сайта се обединяват с анонимна демографска информация за изследователски цели, като тази информация може да се използва като цяло, за да се предостави по-подходящо съдържание. В някои части за ограничено влизане на сайта, с Ваше разрешение може да комбинираме данните за посещенията на сайта с вашите лични данни, за да ви предоставим персонализирано съдържание.

 „МикроАкаунт“ си запазва правото да съобщи лични данни, ако това се налага по закон, със съзнанието, че това е нужно за:

(а) съблюдаване на законодателството или изпълнение на правен процес на „МикроАкаунт“;

(б) защита и запазване на правата и собствеността на „МикроАкаунт и групата уеб сайтове или

(в) действия при спешни обстоятелства с цел защита на личната безопасност и тази на служители, представители или потребители на продуктите и услугите на „МикроАкаунт“. 

7. Защита на личните данни

„МикроАкаунт“ се ангажира да защитава личните ви данни. Използваме различни технологии и процедури за защита, които ни помагат да защитим личните данни от неоторизиран достъп, употреба или разпространение. Например, съхраняваме предоставените от вас лични данни на сървъри с ограничен достъп, разположени на защитени места с високо ниво на ИТ сигурност.

8. Защита на данните относно прилагането и използването допълнителни приложения

На своя сайт „МикроАкаунт“ е интегрирала компоненти на Google Analytics за измерване и отчитане на статистически данни за потребителската активност в сайта. Приложимите мерки за защита на личните данни на Google Analytics могат да бъдат разгледани на:

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=en&ref_topic=1008008

На своя сайт „МикроАкаунт“ е интегрирала компоненти на Zendesk за поемане на он-лайн запитвания за продуктите и услугите, които предоставя.

Приложимите мерки за защита на личните данни на Zendesk могат да бъдат разгледани на:

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

9. Автоматизирано вземане на решения

Не се прилага автоматично вземане на решения или профилиране в сайта или върху личните данни, събирани от него. 

10. Защита на личните данни на деца

Сайтът на фирма „МикроАкаунт“ е сайт за общо ползване и не събира съзнателно каквито и да е лични данни от деца. 

11. Използване на бисквитки

В този сайт използваме бисквитки, за да осигурим целостта на регистрационния процес и персонализираме Сайта. Бисквитката представлява малък текстов файл, който се записва на твърдия ви диск от сървър на уеб страници. Бисквитките не могат да се използват за изпълнението на програми или инсталирането на вируси на компютъра. Бисквитките са уникални и могат да се прочетат единствено от уеб сървър в домейна, който е поставил съответната бисквитка. Потребителите могат да деактивират „бисквитките“ или да изтрият всяка отделна „бисквитка“.

Една от основните цели на бисквитките е удобство, за да спестите време. Например, ако персонализирате уеб страница или разглеждате сайт, с помощта на бисквитката сайтът ще си припомни вашите данни при следващи посещения. Това улеснява процеса на предоставяне на съответното съдържание, разглеждането на сайта и т. н. Когато се върнете на уеб сайта, данните, които сте предоставили преди това, могат да се възстановят, за да можете лесно да използвате персонализираните от вас функции на сайта. 

12. Права на физическите лица

Според Регламента за защита на личните данни всички лица имат следните права:

 1. Да получават информация за обработката на техните лични данни и да поиска копие от своите лични данни от администратора;
 2. Да иска от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 3. Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 4. Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
 5. Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
 6. Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
 7. Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 8. Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 9. Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 10. Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие; 

  13. Промени в тази декларация за поверителност

„МикроАкаунт“ си запазва правото да актуализираме тази декларация за поверителност. При съществени промени ще Ви уведомим, като поставим съобщение на видно място в началната страница на уеб сайта ни или Ви го изпратим директно. Препоръчваме ви редовно да преглеждате тази декларация за конфиденциалност, за да бъдете информирани за това как защитаваме личните данни, които събираме. Ако продължите да използвате услугата, това означава, че приемате настоящата декларация за конфиденциалност и актуализациите й.

Контакти

Лицата могат да упражнят правата си, като се свържат с нас чрез данните за контакт:

Адрес: гр. Варна, ул. Тодор Пенев 2.

Тел .: + 359 889 664 525

Контакт във връзка със защита на личните данни: office@m-a.bg

За разрешение за достъп и коригиране на Вашите лични данни или други искания, свързани с правата Ви на субекти на данните, се подава заявление в офисa на „МикроАкаунт“ чрез лична идентификация на заявителя.