Промени във връзка с GDPR

Виж всички новини

Уважаеми клиенти,

Както вече знаете, на 25 май 2018 г. влиза в сила Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица във връзка с обработването им и тяхното свободно движение (GDPR – General Data Protection Regulation). С него се въвеждат значителни промени спрямо действащата правна рамка  и се поставят завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни. 

В тази връзка, предстоят промени в Бизнес информационна система МАКС, които да подпомогнат осъществяването на тези изисквания.

Предвидили сме са допълнителни механизми повишаващи сигурността по предаване, съхраняване, използване на информацията и неоторизирания достъп до нея.

Всички наши клиенти ще получат повече информация на служебните си имейл адреси.

Как най-лесно да отговорите на всички изисквания, може да прочетете тук.

Още по темата:

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЛЕД 25 МАЙ 2018 Г.

ДЕСЕТ ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Права на физическите лица

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)