Сътрудничество с Икономически Университет – Варна

Виж всички новини

МикроАкаунт продължава сътрудничеството си с Икономически Университет – Варна

 

През месец декември 2016 г. МикроАкаунт и Икономически Университет – Варна подновиха сътрудничеството си за осъществяване на съвместни дейности от взаимен интерес в областта на:

  • Подобряване възможностите за реализация на обучаващите се и завършилите студенти на ИУ – ВАРНА;
  • Подпомагането на практическото обучение на студентите на ИУ – ВАРНА;
  • Организиране на съвместни събития за представяне на възможности за кариерна реализация в МикроАкаунт пред обучаващите се и завършилите студенти на ИУ – ВАРНА.
Подновяването на сътрудничеството си с един от водещите икономически университети в страната е продължение на политиката на МикроАкаунт да предлага добра възможност за начало на професионалното развитие за млади и амбициозни специалисти.