Семинар МАКСимално полезни

Виж всички новини

МикроАкаунт проведе семинар „МАКСимално полезни“

 

На 24.01.2017 г. в зала 1 на хотел Черно Море**** част от екипа на МикроАкаунт ЕООД проведе обучителен семинар „МАКСимално полезни“ с клиенти на фирмата от Варна, Добрич, Бургас, Каварна.

На семинара нашите клиенти се запознаха с тънкости относно годишното приключване, настройката на Баланс и ОПР, автоматичното приключване на приходни и разходни сметки за достигане до финансов резултат, автоматичното осчетоводяване на сметки от гр. 60. Показа се примери и казуси относно дълготрайните активи и изграждането на номенклатурите в модул Склад 

Разгледаха се и новостите в продукта, свързани с допълнителни автоматични операции, издаването на документи за продажба на чужд език, разновидностите на модул Производство.

Получихме и обратна връзка от клиентите какви операции могат да се автоматизират още, за да намалее времето за въвеждане и обработка на счетоводните документи.

 

Идеята на семинарите, които фирмата ще продължи да организира, е да бъдат ползотворни за хората, които ежедневно използват МАКС за реализирането на професионалните си задачи.

Благодарим на всички клиенти, които присъстваха!