Новини

Виж всички новини

МикроАкаунт представи своята дейност на два семинара относно промените по ЗДДС и ЗКПО за 2016 г.

 

На 19.01.2017 г. и 25.01.2017 г. МикроАкаунт представи своята дейност на два семинара, проведени в зала „Аула“ на ИУ – Варна от Варненска одиторска компания относно промените по ЗДДС и ЗКПО за 2016г.

На тези събития имахме възможност да обсъдим настъпилите промени в данъчните закони и приложението им в модул „Счетоводство“ заедно с наши клиенти и да осъществим контакт с много утвърдени специалисти в областта.