Внедряване - МикроАкаунт

Внедряването на интегрираната бизнес информационна система MACS е проект, който се осъществява в четири етапа. За да започне MACS да работи ефективно и да дава резултати, е необходимо представителите на клиента и на МикроАкаунт да преминат през следните стъпки:

 

 

I.    АНАЛИЗ

Клиент:

 1. Определя членове на проектния екип;
 2. Предоставя информация за бизнес процесите във фирмата.

МикроАкаунт:

 1. Провежда въвеждащо обучение върху възможностите на MACS;
 2. Анализира бизнес процеси, роли и отговорности.
II.    ПРОЕКТ

Клиент:

 1. Детайлизира изискванията си към информационната система.

МикроАкаунт:

 1. Разработва модел-концепция на бизнес информационната система.
III.    РЕАЛИЗАЦИЯ

Клиент:

 1. Потребителите започват тестова работа със системата.

МикроАкаунт:

 1. Инсталира и настройва системата.
 2. Провежда обучение на потребителите.
IV.    ПРИЕМАНЕ

Клиент:

 1. Провежда приемо-предавателен тест на системата.
 2. Потребителите започват ефективна работа.

 МикроАкаунт:

 1. Извършва експлоатационен тест на системата.
V. ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

След внедряване, МикроАкаунт предлага пълно обслужване на системата – техническа поддръжка, обучение и консултации и допълнителни разработки.

Обслужването на интегрираната бизнес информационна система MACS включва:

 1. Актуализация на продукта при промяна в законодателството;
 2. Нови версии на MACS с добавени допълнителни възможности;
 3. Обучение и консултации на потребителите:
 1. Обучение на нови потребители;
 2. Обучение, свързано с използването на нови функционалности;
 3. Консултации и съпровождане на потребителите при работа със системата;
 4. Техническа поддръжка:
 5. Преинсталиране и/или пренастройване на системата при промяна в техническото обезпечаване (напр. подмяна или закупуване на нов хардуер, преинсталиране на операционни системи, изменение на мрежова инфраструктура и т.н.);
 6. Възстановяване на системата при аварии и технически повреди (напр. при дефектиране на хардуер и т.н.);
 7. Възстановяване на данните при аварии и технически повреди от запазени архивни копия;
 8. Отстраняване на повреди от външни или (не)умишлени посегателства;
 9. Функционална профилактика на базите от данни;

Обслужването се извършва по следните начини:

 1. По телефона;
 2. По интернет, посредством програма за отдалечен достъп;
 3. По e-mail;
 4. В офиса на клиента;
 5. В офиса на МикроАкаунт.

 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗРАБОТКИ

Тъй като ние знаем, че бизнесът на нашите клиенти не спира да се развива и променя, а интегрираната бизнес информационна система MACS е отражение на бизнес процесите във фирмата, ние сме на разположение за индивидуални разработки или доработки. По този начин MACS винаги отговаря максимално на вашите изисквания.